O szkole

     W 1970 roku nasza szkoła została powołana do życia jako placówka edukacyjna Ministerstwa Komunikacji. Od tego czasu zmieniła ona swój profil, dostosowując się do potrzeb rynku pracy i zainteresowań uczniów. Obecnie szkoła liczy 17 oddziałów, co powoduje, że atmosfera jest tu niezwykle kameranla i przyjazna. Wszyscy się tu znamy i sobie nazwajem pomagamy. Cenimy wzajemny szacunek i partnestwo.
Dyrektorem szkoły jest Pani mgr inż. Jadwiga Żółtowska
     Szkoła posiada własny punkt gastronomiczny, warsztaty, dwie sale gimnastyczne, dwie pracownie komputerowe, boisko, parking wybudowany przez uczniów klas piątych, pracownie specjalistyczne i nowoczesny sprzęt.

Jesteśmy szkołą inną niż wszystkie również dzięki temu,że funkcjonujemy z dala od hałasu i zgiełku miasta.